Founding Members


  • Dr. Rajendra Kc
  • Dr. Anira Baidhya
  • Dr. Kishor Kumar Gharti Kshetri
  • Dr. Bal Chandra Mishra
  • Dr. Dilli Raj Newa
  • Dr. Suresh Kumar Dhungel
  • Dr. Ghanashyam Gurung
  • Dr. Naresh Kaji Tamrakar
  • Dr. Dilli Raj Sharma
  • Dr. Raghu Aryal